Geschiedenis

De turnclub werd in Sleidinge gesticht in 1924 door de directeur van de jongensschool: onderwijzer De Gryze en een turnleider uit Waarschoot: de heer Pol Martens.

Zoals de naam "Rap & Vrank" uitdrukt wilden ze aantonen dat de "Sleinse jongens" rappe jongens waren en goed hun mannetje konden staan.

Het materiaal dat ze toen hadden bestond uit een dubbele barre, een rek, een paard met bogen, ringen en een paar matten. Tweemaal per week werd er gertraind.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er op een laag pitje verder getraind. De turnertjes moesten zelf het hout om het zaaltje te verwarmen meebrengen.

In 1946 werd de draad van Rap & Vrank terug goed opgenomen met twee zeer verdienstelijke leiders: Edmond Van De Veire en Camiel Criel.

In 1951 kwam er een nieuwe voorzitter: Jules Geers. Deze zorgde ervoor dat de club de "Koningstitel" kon verwerven. Hiervoor moest de club 25 jaar bestaan en voorgedragen worden door een volksvertegenwoordiger. Ter gelegenheid van de Koningstitel en de 30ste verjaardag van de club mocht Sleidinge het 38ste gouwfeest van de Katholieke Turn- en Sportfederatie organiseren. Heel het dorp werkte mee en het feest duurde twee dagen. Voor het eerst in de geschiedenis van de turnsport kon er gestreden worden om de prijs van "Zijne Majesteit Koning Boudewijn".

In 1954 - 1955 werd op verzoek van Monseigneur Callewaert door turnclub Rap & Vrank een meisjesafdeling opgericht, namelijk: Sint-Godelieve.

In de jaren '50 en '60 waren er steeds 30 à 40 actieve leden. Ze namen deel aan kampioenschappen van het Meetjesland en ook aan bonds- en gouwfeesten. Steeds werden er medailles en bekers verdiend door de club. Enkele zeer goede personen waren: Gerard Cocquyt, Adelin Verbist en Lucien Reyniers.

1964 werd terug een feestjaar: 40 jaar Rap & Vrank en terug organiseren van de 48ste gouwfeesten. 28 deelnemende ploegen streden voor de prijs van "Zijne Majesteit Koning Boudewijn".

Begin jaren '70 traden er nieuwe jongeren op de voorgrond: Gerrit Van Acker, Ward De Wildeman en Nolle Van Renterghem. Deze mensen turnden verschillende medailles bijeen.

1974: 50ste verjaardag van de club en organiseren van de 58ste gouwfeesten.

1976: Fusie tussen Sleidinge, Ertvelde en Evergem. Rap & Vrank wou ook bijdragen tot de integratie van de deelgemeenten en nodigde jongens uit Ertvelde en Evergem uit. Er werden twee nieuwe afdelingen opgericht, namelijk: de veteranen en een groep voor 13-14 jarigen.

Begin jaren '80 kwam het voortbestaan van Rap & Vrank in het gedrang. Het bestuur met ondermeer Lucien Reyniers zorgde ervoor dat de club overeind bleef. Lucien kreeg hiervoor in 1984 het diploma van "Sportverdienste van de gemeente". In die tijd had Sleidinge twee topturners: Guy Meiresonne en Bart Wylleman.

Na een moeilijke periode kwamen er nieuwe initiatieven met o.a. aerobics in 1983 en kleuterturnen in 1984. Zo mocht in 1984 het bestuur met nieuwe voorzitter Frank De Wildeman fier zijn toen ze op hun grote turnshow ter gelegenheid van de 60ste verjaardag met 120 leden konden aantreden. Er werd toen gebruik gemaakt van de nieuwe sporthal te Eeklo.

In 1986 sloot Rap & Vrank zich aan bij de Vlaamse Turnliga, die behoort tot de Koninklijke Belgische Turnbond. Dit bood meer mogelijkheden aan de turners om van jongs af aan deel te nemen aan competities.

In 2000 was er terug een grote verandering. Vanaf nu werd er gebruik gemaakt van de Evergemse Gemeentelijke Sporthal. Dit bood de mogelijkheid om het gamma uit te breiden.

Ook in 2000 werd de twaalfjarige Imran Alam uit Sleidinge (lid van onze club), nationaal miniemenkampioen toestelturnen. Zijn team- en reeksgenoot Niels De Muynck werd dertiende.

In 2001 behaalde Imran de gouden medaille op het Belgisch Kampioenschap. Deze schitterende resultaten werden behaald mede dankzij hun trainers Bart Wylleman (zelf Belgisch kampioen aan de ringen in de jaren '80) en Filip Papegnie.

De seizoenen 2005 - 2006 en 2006 - 2007 waren in alle opzichten geslaagde seizoenen. Onze basisgroepen turnen werden uitgebreid met een jongens basisgroep. Ook onze wedstrijdgroepen namen deel aan wedstrijden in verschillende disciplines, nl. acro, recreademo, dans en tumbling. Er werden verscheidene medailles behaald en in de categorie Tumbling C/D behaalden we zelfs 2 Oost-Vlaamse titels en een algemene Vlaamse titel.

Vandaag kunnen dan ook heel wat mensen hun gading vinden bij turn- en dansclub Rap & Vrank:

  • Er is kleuterturnen, recreatiefturnen voor de lagere school en het middelbaar.
  • Er is een selectiegroep voor al wie wat gevorderd is. Wie mee wil doen aan competitie en hiervoor over de nodige capaciteiten beschikt kan zich aansluiten bij onze competitiegroepen.
  • Er worden danslessen gegeven voor zowel kinderen als dames van alle leeftijden.
  • Ook aan de heren wordt er gedacht, want deze kunnen naar de conditietraining of gaan turnen.