Nuttige informatie en documenten


Huishoudelijk reglement en interne werking

Huishoudelijk reglement en interne werking

U kunt ons huishoudelijk reglement hier downloaden en lezen. Hierin vindt u alle informatie over onze turn- en danslessen en interne werking.

Mutualiteit

Terugbetaling mutualiteit

Iedereen die het wenst, kan via zijn eigen mutualiteit een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van het jaarlijks lidgeld. Dit geldt zowel voor de CM, Bond Moyson, Liberale Mutualiteit,...

Voor het invullen van de mutualiteitsformulieren hoeft u niet meer in de sporthal te zijn. Zodra uw lidgeld betaald is, zal u een email ontvangen met daarin een reeds ingevuld formulier.

Je kan de nodige info over je eigen mutualiteit ook terugvinden via onderstaande links:

Verzekering

Verzekering

Ieder betalend lid van onze club is verzekerd voor sportongevallen, die zich voordoen tijdens de lessen, stages of wedstrijden. De kostprijs van deze vezekering is inbegrepen in het jaarlijkse lidgeld en bedraagt €10 op jaarbasis.

Hieronder vind je de procedure voor de aangifte van een sportongeval en de terugbetaling van de onkosten:

  • Het slachtoffer meldt het ongeval aan de club (trainer/secretariaat). De aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat of kunnen hier gedownload worden.
  • De clubsecretaris meldt het ongeval met het aangifteformulier aan de GymnastiekFederatie binnen de 8 werkdagen na het ongeval. Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder/voogt) worden verzocht het formulier te ondertekenen. Een kopie van deze aangifte kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of verlies van postbrieven.
  • De GymFed kent, na controle van lidmaatschap*, het ongeval een dossiernummer toe. Het slachtoffer wordt hiervan schriftelijk verwittigd. Tegelijkertijd krijgt de clubverantwoordelijke een mail dat de aangifte op de GymFed is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.
  • Samen met het dossiernummer ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
  • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit, de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediatheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de GymFed.
  • De GymFed handelt rechtstreeks het dossier verder af met het slachtoffer, tot en met de schadebetaling.
  • Indien de kosten te hoog oplopen kan te allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.
  • Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien een termijn van twee jaar is verstreken.
  • Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is, kan een percentage "blijvende invaliditeit" schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij. Deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.

We wensen je een spoedig herstel toe!

Aarzel niet om het clubsecretariaat te contacteren bij vragen of problemen. Meer info over de verzekering vind je ook hier.

*Daarom is het belangrijk dat het lidgeld zo snel mogelijk aan de club betaald wordt!