Kalender

Belangrijke data:

Zaterdag 19 mei 2018: twee dansshows Rap en Vrank 
Zondag 20 mei 2018: één turnshow Rap en vrank en één 'Best of' show

Gelieve deze data goed te noteren. Wij werken het hele jaar aan de voorbereidingen van deze show. 
Het is dus belangrijk dat iedereen hieraan kan deelnemen. 

 

Via deze link kom je terecht op de activiteitenkalender van de GymFed.

Via deze link kom je terecht op de wedstrijdkalender van Dansliga. 

Bij beide circuits doen wij mee aan verschillende wedstrijden.